สระบุรีทรัคเซลส์


เตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้

ESTABLISHED IN...1932

 • เดิมชื่อ สมบูรณ์ พาณิชย์ ก่อตั้งปี 1932 อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • ขายรถยี่ห้อ Benz, Dezoto, Fargo, Deutz และมีกิจการทำธุรกิจเกี่ยวกับปั้มน้ำมันเชลส์
 • ปี 1957 บริษัทได้เป็นผู้แทนจำหน่าย 1 ใน 11 เอเย่นต์แรกของอีซูซุในนาม บจก. สระบุรีอีซูซุเซลส์
 • ต่อมาได้ขยายกิจการรวม 13 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • วันนี้ทางกลุ่มบริษัทได้ขยายกิจการและมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย

MISSION : VISION

เป็นสะพานเชื่อมต่อในการช่วยประเทศไทยเข้าถึงแหล่งทรัพยากร, ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและต้นทุนที่ต่ำที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนในชาติ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป...

เครื่องยนต์
WP10NG300-E4
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,400
ความจุกระบอกสูบ (cc)
9,726
เกียร์
12JSD200TA-B
น้ำหนัก (ตัน)
8.735
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
221 / 2,200
เครื่องยนต์
WP12NG380-E4
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,400
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,596
เกียร์
12JSD200TA-B
น้ำหนัก (ตัน)
8.735
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
280 / 2,200
เครื่องยนต์
WP10NG300-E4
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,400
ความจุกระบอกสูบ (cc)
9,726
เกียร์
12JSD200TA-B
น้ำหนัก (ตัน)
8.265
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
221 / 2,200
เครื่องยนต์
WP12NG380-E4
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,400
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,596
เกียร์
12JSD200TA-B
น้ำหนัก (ตัน)
8.265
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
280 / 2,200
เครื่องยนต์
CA6DL2-35E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,300-1,470
ความจุกระบอกสูบ (cc)
8,600
เกียร์
12JSD200TA-B
น้ำหนัก (ตัน)
7.47
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
261 / 2,100
เครื่องยนต์
CA6DM2-37E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,650/1,300
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,050
เกียร์
12JSD200TA-B
น้ำหนัก (ตัน)
7.69
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
276 / 1,900
เครื่องยนต์
CA6DM2-3553
แรงบิด (nm/rpm)
1,900/1,300
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,050
เกียร์
12JSD200TA-B
น้ำหนัก (ตัน)
7.69
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
309 / 1,900
เครื่องยนต์
CA6DL1-26E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,050/1,300-1,700
ความจุกระบอกสูบ (cc)
7,700
เกียร์
CA9TBX180M 10.58/0.735
น้ำหนัก (ตัน)
5.9
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
195 / 2,300
เครื่องยนต์
CA6DM2-37E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,300-1,470
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,050
เกียร์
EATON (USA) 10.38 / 0.75
น้ำหนัก (ตัน)
8.75
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
276/ 1,900
เครื่องยนต์
CA6DM2-37E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,650/1,300
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,050
เกียร์
EATON (USA) 10.38 / 0.75
น้ำหนัก (ตัน)
8.75
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
276/ 1,900
เครื่องยนต์
CA6DM2-37E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,900/1,300
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,050
เกียร์
EATON (USA) 10.38 / 0.75
น้ำหนัก (ตัน)
8.75
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
276/ 1,900
เครื่องยนต์
WP10NG
แรงบิด (nm/rpm)
1,230/1,500
ความจุกระบอกสูบ (cc)
9,726
เกียร์
EATON (USA) 10.38 / 0.75
น้ำหนัก (ตัน)
10.0
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
221 / 2,200
เครื่องยนต์
WP12NG
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,400
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,596
เกียร์
EATON (USA) 13.89 / 3.89
น้ำหนัก (ตัน)
10.5
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
280 / 2,200
เครื่องยนต์
WP10NG
แรงบิด (nm/rpm)
1,230/1,500
ความจุกระบอกสูบ (cc)
9,726
เกียร์
EATON (USA) 10.38 / 0.75
น้ำหนัก (ตัน)
9.14
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
221 / 2,200
เครื่องยนต์
WP12NG
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,400
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,596
เกียร์
EATON (USA) 13.89 / 3.89
น้ำหนัก (ตัน)
9.58
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
280 / 2,200
เครื่องยนต์
CA6DL2-35E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,300-1,470
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,050
เกียร์
EATON (USA) 13.38 / 1.00
น้ำหนัก (ตัน)
10.5
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
261 / 2,100
เครื่องยนต์
CA6DM2-37E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,650/1,300
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,050
เกียร์
EATON (USA) 13.38 / 1.00
น้ำหนัก (ตัน)
10.5
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
276 / 1,900
เครื่องยนต์
CA6DM2-42E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,900/1,300
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,050
เกียร์
EATON (USA) 13.38 / 1.00
น้ำหนัก (ตัน)
10.5
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
309 / 1,900
เครื่องยนต์
WP12NG
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,400
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,596
เกียร์
EATON (USA) 13.38 / 1.00
น้ำหนัก (ตัน)
9.5
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
280 / 2,200
เครื่องยนต์
WP10NG336E4
แรงบิด (nm/rpm)
1,350/1,400– 1,600
ความจุกระบอกสูบ (cc)
9,726
เกียร์
EATON (USA) 10.38 / 0.75
น้ำหนัก (ตัน)
11.1
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
247 / 2,200
เครื่องยนต์
CA6DM2-37E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,400
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,040
เกียร์
EATON (USA) 10.38 / 0.75
น้ำหนัก (ตัน)
10.0
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
276 / 1,900
เครื่องยนต์
CA6DL1-26E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,050/1,300
ความจุกระบอกสูบ (cc)
7,700
เกียร์
CA9TBX160M 10.58 / 0.74
น้ำหนัก (ตัน)
7.2
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
195 / 2,300
เครื่องยนต์
WP7NG210E4
แรงบิด (nm/rpm)
850/1,400
ความจุกระบอกสูบ (cc)
7,140
เกียร์
CA7TBX100M 8.820 / 0.815
น้ำหนัก (ตัน)
7.7
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
155 / 2,300
เครื่องยนต์
CA6DL1-26E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,050/1,300
ความจุกระบอกสูบ (cc)
7,700
เกียร์
CA9TBX160M 10.58 / 0.74
น้ำหนัก (ตัน)
5.9
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
195 / 2,300
เครื่องยนต์
WP7NG210E4
แรงบิด (nm/rpm)
850/1,400
ความจุกระบอกสูบ (cc)
7,140
เกียร์
CA7TBX100M 8.820 / 0.815
น้ำหนัก (ตัน)
6.5
เครื่องยนต์
CA6DM2-35E3
แรงบิด (nm/rpm)
1,500/1,350
ความจุกระบอกสูบ (cc)
11,040
เกียร์
EATON (USA) 10.38 / 0.75
น้ำหนัก (ตัน)
9.33
กำลังสูงสุด (kw/rpm)
261 / 2,100

พันธมิตรของเรา

สินค้าของเรา :

จำหน่าย
รถเพื่อการพาณิชย์

จำหน่าย
รถโดยสาร

จำหน่าย
เครื่องยนต์มารีน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save